പവർ സപ്ലൈ മാറുക

ഉത്പന്നത്തിന്റെ പേര് മോഡൽ നമ്പർ. പരമാവധി പവർ(W) ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ശ്രേണി(V) ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ്(V)/കറന്റ്(mA) പാക്കിംഗ് വലിപ്പം(മില്ലീമീറ്റർ) സർട്ടിഫിക്കേഷൻ
എസി-ഡിസി പവർ മൊഡ്യൂൾ ADM360K090S001A 36W 100-240VAC DC9V/4000mA റെസിൻ പൂരിപ്പിക്കൽ 65.8*44.55*26.1 EN60601-1/ക്ലാസ്സി/സിഇ
ADM360K120S001A 36W 100-240VAC DC12V/3000mA റെസിൻ പൂരിപ്പിക്കൽ 65.8*44.55*26.1 EN60601-1/ക്ലാസ്സി/സിഇ
ADM360K240S001A 36W 100-240VAC DC24V/1500mA റെസിൻ പൂരിപ്പിക്കൽ 65.8*44.55*26.1 EN60601-1/ക്ലാസ്സി/സിഇ
ADM720K480S001A 72W 100-240VAC DC48V/1500mA റെസിൻ പൂരിപ്പിക്കൽ 105.4*49.8*41.5 EN60601-1/ക്ലാസ്സി/സിഇ
ഡെസ്ക്ടോപ്പ് പവർ അഡാപ്റ്റർ ADA360K090S001B 36W 100-240VAC DC9V/4000mA ഡെസ്ക്ടോപ്പ് 88.5*50.3*31.5 EN60601-1/ക്ലാസ്സി/സിഇ
ADA360K120S001B 36W 100-240VAC DC12V/3000mA ഡെസ്ക്ടോപ്പ് 88.5*50.3*31.5 EN60601-1/ക്ലാസ്സി/സിഇ
ADA360K240S001B 36W 100-240VAC DC24V/1500mA ഡെസ്ക്ടോപ്പ് 88.5*50.3*31.5 EN60601-1/ക്ലാസ്സി/സിഇ
ADA720K480S001B 73W 100-240VAC DC48V/1500mA ഡെസ്ക്ടോപ്പ് 126*50*30.3 EN60601-1/ക്ലാസ്സി/സിഇ
മതിൽ ഘടിപ്പിച്ച പവർ അഡാപ്റ്റർ ADA100K050S001A 10W 100-240VAC DC5V/2000mA മതിൽ ഘടിപ്പിച്ചു 70*47*48 EN60601-1/ക്ലാസ്സി/സിഇ
ADA360K090S001A 36W 100-240VAC DC9V/4000mA മതിൽ ഘടിപ്പിച്ചു 70*47*48 EN60601-1/ക്ലാസ്സി/സിഇ
ADA360K120S001A 36W 100-240VAC DC12V/3000mA മതിൽ ഘടിപ്പിച്ചു 70*47*48 EN60601-1/ക്ലാസ്സി/സിഇ
ADA360K240S001A 36W 100-240VAC DC24V/1500mA മതിൽ ഘടിപ്പിച്ചു 70*47*48 EN60601-1/ക്ലാസ്സി/സിഇ